MATERIAŁY DO POBRANIA         

 

#ZaprojektujMYKraków

     RAPORT KOŃCOWY      

RAPORT

ZAŁĄCZNIK

    1. DZIEDZICTWO KULTUROWE  
     I KRAJOBRAZOWE    

Mariacka.png

PREZENTACJA

RAPORT

TRANSMISJA

   2. KOMUNIKACJA    
   I INFRASTRUKTURA      

komunikacja niebieska.png

PREZENTACJA

RAPORT

TRANSMISJA

dom niebieski.png

   3. MIESZKANIE      

PREZENTACJA

RAPORT

TRANSMISJA

PREZENTACJA

RAPORT

TRANSMISJA

Praaca.png

   4. PRACA      

          5. ŚRODOWISKO        
       I REKREACJA             

środowiskoo.png

PREZENTACJA

RAPORT

TRANSMISJA