TEMATY

W ramach konsultacji zaplanowano 5 spotkań dla wybranych obszarów tematycznych. Obejmują one zagadnienia istotne dla dokumentu Studium i przestrzennego rozwoju Krakowa. W ramach każdego spotkania odbędzie się część prezentacyjna oraz panel ekspercki, a następnie praca warsztatowa w mniejszych grupach.  

14 października 2021

DZIEDZICTWO KULTUROWE
I KRAJOBRAZOWE

Grafika wektorowa w kolorze białym o kształce zaokrąglonego prostokąta. Znajdują się tuaj informacje o spotkanu na temat Dziedzctwa kulturowego i krajobrazowego.

Rejestracja: 

 4-12 października

Panel ekspercki z udziałem:

Michał Niezabitowski - Dyrektor Muzeum Krakowa
Borysław Czarakcziew - Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

 

Poruszane kwestie:

Z czym kojarzony jest Kraków?

Dlaczego warto chronić dziedzictwo powojennego Krakowa?

Czy utożsamiasz się z miejscem, w którym żyjesz?

Obraz w kolorze niebieskim, przedstawia ikonę - kontur Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

21 października 2021

KOMUNIKACJA
I INFRASTRUKTURA

Grafika wektorowa w kolorze białym o kształce zaokrąglonego prostokąta. Znajdują się tuaj informacje o spotkanu na temat Komunikacji i infrastruktury.

Rejestracja: 

 8-18 października

Panel ekspercki z udziałem:

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Małgorzata Starnowska - P.O. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa

Łukasz Szewczyk - Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

Poruszane kwestie:

Jakie systemy transportu powinniśmy rozwijać
w Krakowie?

Dlaczego stoimy w korkach?

Jakie identyfikujemy kluczowe bariery dla transportu?

Obraz w kolorze niebieskim, przedstawia ikonę autobusu poruszającego się po jezdni.

27 października 2021

MIESZKANIE

Grafika wektorowa w kolorze białym o kształce zaokrąglonego prostokąta. Znajdują się tuaj informacje o spotkanu na temat Mieszkania.

Rejestracja: 

 13-24 października

Panel ekspercki z udziałem:

prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk –  Kierownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej 

Marek Bolek – Zarząd Główny Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań

Piotr Chuchacz – Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Poruszane kwestie:

Czego brakuje obok mojego mieszkania?

Jak mieszka się w Dzielnicach Krakowa?

Czy jesteś zadowolony z wyglądu i kształtu zabudowy

okolicy zamieszkania?

Czy Kraków ma być metropolią przyciągająca nowych mieszkańców?

Obraz przedstawia niebieską ikonę niewielkiego domu z kominem.

15 listopada 2021

PRACA

Grafika wektorowa w kolorze białym o kształce zaokrąglonego prostokąta. Znajdują się tuaj informacje o spotkanu na temat Pracy.

Rejestracja: 

 29 października-14 listopada

Panel ekspercki z udziałem:

Katarzyna Wysocka – Dyrektor Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa
Sebastian Drzewiecki – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) - vice-president (Kraków)

Poruszane kwestie:

Czy potrzebne są nam nowe tereny pod biura?

Czy nadal będziemy pracować zdalnie?

Jak chcemy pracować w przyszłości?

Więcej czasu wolnego i jak go spędzić?

Obraz przedstawia niebieską ikonę teczki z uchwytem i klamrą.

23 listopada 2021

ŚRODOWISKO I REKREACJA

Grafika wektorowa w kolorze białym o kształce zaokrąglonego prostokąta. Znajdują się tuaj informacje o spotkanu na temat Środowska i rekreacji.

Rejestracja: 

 9-21 listopada

Panel ekspercki z udziałem:

dr hab. prof. UJ Anita Bokwa –  Dyrektor Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Piotr Kempf – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Poruszane kwestie:

Jak pogodzić rozwój miasta i ochronę przyrody?

Czy w mieście jest miejsce dla dzikiej przyrody?

Co będzie miało największy wpływ na stan środowiska?

Obraz przedstawia niebieską ikonę krajobrazu. Na niewielkich wzniesieniach znajduje się drzewo z gałęziami i duży krzew, umiejcowione po prawej stronie. Powyżej drzew, w lewym górnym rogu ikonu, znajduje się słońce.