WEŹ UDZIAŁ

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, które w październiku i listopadzie 2021 roku odbędą się w sali konferencyjnej w Tauron Arenie (ul. Lema 7, 31-571 Kraków) oraz online za pośrednictwem strony  #zaprojektujMYKrakow.

Spotkania zaplanowano na ok. 3 godziny 30 minut. 

Celem spotkań jest przedstawienie harmonogramu dalszych prac nad Studium, zaprezentowanie zebranych informacji o mieście,
a przede wszystkim sformułowanie wytycznych, postulatów i oczekiwań, co do dalszych kierunków rozwoju w oparciu
o przedstawione uwarunkowania.

               HARMONOGRAM SPOTKAŃ I REJESTRACJI        

14 października 2021 roku
REJESTRACJA
od 9:00
4-12 października 2021 roku
KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA
21 października 2021
REJESTRACJA
od 9:00
8-18 października 2021 roku
MIESZKANIE
27 października 2021
REJESTRACJA
od 9:00
13-24 października
2021 roku
15 listopada 2021
REJESTRACJA
od 9:00
29 października
-14 listopada
2021 roku
ŚRODOWISKO 
I REKREACJA
23 listopada 2021
REJESTRACJA
od 9:00
DZIEDZICTWO
KULTUROWE
I KRAJOBRAZOWE
MIASTA
PRACA

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH? 

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w spotkaniach będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób. Uczestnictwo w poszczególnych spotkaniach możliwe będzie po uprzedniej rejestracji
za pośrednictwem formularza . Decyduje kolejność zgłoszeń na każde ze spotkań. Uczestnicy zakwalifikowani (w ramach wolnych miejsc) do wzięcia udziału w konsultacjach otrzymają maila potwierdzającego rejestrację.

 

W sytuacji wyczerpania się puli miejsc, osoby zgłaszające się, które nie znajdą się na liście uczestników spotkań stacjonarnych, będą mogły wziąć udziału w spotkaniu w formie online (możliwość komentowania/zgłaszania swoich opinii i postulatów
w trakcie spotkania w formie online, przy czym nie będzie możliwości bieżącego uczestnictwa w pracach warsztatowych
w mniejszych grupach).

Zapraszamy do uczestnictwa!

ZAREJESTRUJ SIĘ

AKTYWNE REJESTRACJE